Fairtrade efektyvumas yra patvirtintas daugeliu tyrimų. Mokslinio instituto „Overseas Development Institute“ (ODI) tyrime The Impact of Fairtrade yra 45 skirtingų tyrimų informacija, ir anot jo, Fairtrade garantuotoji kaina yra svarbi apsauga ūkininkams nepastovios rinkos atveju.

Fairtrade naudojasi 1,7 milijono ūkininkų ir stambių ūkių darbininkų Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Jų kylantis pragyvenimo lygis yra Fairtrade efektyvumo pagrindas.

ODI tyrime teigiama, kad Fairtrade priedas irgi yra teigiama nauda ir sertifikuotiems smulkiesiems, ir stambiesiems ūkininkams. Fairtrade premija yra naudojamas bendruomenės projektų finansavimui, tokių kaip vietos infrastruktūra,mokykloms ar vandens tiekimui.

Bendradarbiavimas yra jėga

Fairtrade etiketėmis sertifikuojami tik į kooperatyvus susibūrę smulkieji ūkininkai ir stambieji ūkiai, kurie leidžia savo darbuotojams jungtis į profsąjungą. Galimybė įstoti į profsąjungą sustiprina ūkininkų ir darbuotojų derybinę poziciją gamybos grandinėje ir visuomenėje. Žemės ūkio gamintojų stiprėjimas yra vienas iš svarbių Fairtrade efektyvumo požymių.

Gamintojų, kurie veikia pagal Fairtrade principus, bendradarbiavimas, taip pat duoda masto ekonomikos efektą,- kuomet, pavyzdžiui,bendrai galima įsigyti sėklų ar mokintis vienas iš kito.

Saugoma aplinka ir klimatas

Fairtrade skatina draugiškus aplinkai ir klimatui gamybos būdus. Pagal ODI atliktą tyrimą, Fairtrade sertifikavimas sustiprina aplinkosauginį veiksmingumą besivystančių šalių ūkiuose.

Vienas iš svarbių tikslų yra cheminių medžiagų naudojimo sumažinimas. Chemikalai skatina klimato pokyčius, biologinės įvairovės nykimą ir vandens taršą. Jie taip pat sukelia žalą ūkininkų ir žemės ūkio vartotojų sveikatai.

Vystomasis bendradarbiavimas ir įtaka sprendimų priėmėjams

Fairtrade taip pat apima vystomąjį bendradarbiavimą. Dėl vystomojo bendradarbiavimo gerėja pažeidžiamųjų grupių situacija, taip pat padedama ūkininkams kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti prie globalinio atšilimo padarinių.

Išsivysčiusiose turtingose šalyse Fairtrade vykdo kampanijas ir skatina atsakingą vartojimą. Daugumoje šalių taip pat stengiamasi daryti įtaką įmonėms ir politikams, pavyzdžiui, siūlant įstatymus dėl įmonių atsakomybės,kad visa prekybos sistema būtų sąžiningesnė.