Sertifikuota Fairtrade etiketė naudojama produktams, kurie yra patvirtinti pagal sąžiningos prekybos kriterijus. Kriterijų tikslas yra skatinti plėtrą ir užtikrinti, kad sistemos nauda pasiektų besivystančių šalių gamintojus.

Be to, sertifikavimo kriterijai nurodo ir reikalauja atlikti daug atsakingų procedūrų. Fairtrade ūkiuose darbo sąlygos turi būti žmogiškos, o atlyginimai privalo būti išmokomi pagal įstatymus ir kolektyvių derybų dėl atlygio reikalavimus. Priverstinis darbas ir vaikų darbo jėgos išnaudojimas yra draudžiami, ir jų rizika yra aktyviai mažinama.

Vienu iš svarbesnių kriterijų yra laikoma aplinka. Neatsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą reikia sumažinti, miškus saugoti, o vandens naudojimas turi būti tvarus. Žalą darančių pesticidų naudojimas yra draudžiamas.

Norint patekti į Fairtrade sistemą privaloma atitikti minimalius kriterijus. Patekus į sistemą iš gamintojo reikalaujama kiekvienais metais daryti pažangą, kurios siekiama papildomais kriterijais.

„Fairtrade International“ puslapyje yra išsamus visų kriterijų sąrašas.

Kriterijai smulkiems ir stambiems ūkininkams

Fairtrade gaminiai gaunami tiek iš individualiai šeimai priklausančių smulkių ūkių, tiek plantacijų, kurios naudoja daug apmokamos darbo jėgos. Fairtrade turi savo kriterijus smulkiems ir stambiems ūkininkams, naudojantiems apmokamą darbo jėgą.

Smulkiems ūkininkams

  • už produktą išmokama mažiausia Fairtrade garantuojama kaina;
  • prie pardavimų kainos išmokamas Fairtrade premija.

Stambiųjų ūkininkų darbuotojams

  • išmokamas pagal įstatymą minimalus ir, gyvenimo lygiui palaipsniui besikeičiant, didėjantis atlyginimas;
  • užtikrinamos tinkamos darbo sąlygos;
  • užtikrinama teisė burtis į profsąjungas.

Kaip veikia Fairtrade

Fairtrade gamintojai savęs nekontorliuoja,- kontrolė ir prekyba yra aiškiai atskirti. Už Fairtrade kriterijų kontrolę atsako organizacija FLOCERT.

Kontrolė užtikrina, kad Fairtrade ūkiai ir visa gamybos grandinė iki galutinai paruošto produkto funkcionuotų pagal kriterijus.

Visi gamintojai bei gamybos grandinėje dalyvaujantieji yra reguliariai tikrinami. Be gamybos būdų, stebima, ar mokama Fairtrade garantuojama kaina bei priedai ir kaip jie panaudojami. Prižiūrėtojai dirba taip, kad tas pats asmuo netikrintų tų pačių gamintojų.

Fairtrade kontrolė yra pripažinta ISO 17065 standartu. Standartas yra nešališko ir skaidraus valdymo požymis. Fairtrade stebėsena apima ir iš anksto suplanuotus vizitus, ir netikėtus apsilankymus ūkiuose ir įmonėse. Apsilankymų metu atliekama apklausa ir peržiūrimi dokumentai.

Sunkūs pažeidimai pasitaiko retai

Jei vizito metu ūkiuose randama nedidelių nusižengimų, prižiūrėtojas nustato terminą trūkumams pašalinti. Vėliau skiriamas naujas vizitas, kurio metu patikrinama, ar trūkumai pašalinti.

Jei ūkiuose randama didelių nusižengimų, kaip pavyzdžiui, vaikų darbo jėgos naudojimas, sustabdomas pažeidžiančio ūkio arba ūkininkų bendruomenės pažymėjimas. Po to gamintojas neturi teisės užmegzti naujų Fairtrade santykių, kad parduotų savo produktus. Jeigu nusižengimai neištaisomi iki prižiūrėtojo nustatyto termino, gamintojas visiškai praras teisę prekiauti Fairtrade produktais.

Kadangi Fairtrade gamintojams nustatyti kriterijai yra griežti ir detalūs, ūkiuose būna dažnai pasitaiko smulkių pažeidimų, kuriuos prižiūrėtojas patikrina per naują patikros vizitą arba paprašęs dokumentų, kad pataisytų bylą. Rimtesni pažeidimai, dėl kurių stabdomas sertifikavimas, retai pasitaiko.